Paragraaf bedrijfsvoering

Inhoud

Doelstellingen

D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van een excellente dienstverlening zijn gewaarborgd.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering noodzakelijk.

G

De interne bedrijfsvoering heeft mbv de inzet van menskracht, geld, ict, gemeentehuis en overig materieel de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening ondersteund. Over de eerste 8 maanden van dit jaar waren er dan ook geen merkbare verstoringen van de dienstverlening.

D.9.02 In iedere kern is tenminste 1 ontmoetingsruimte beschikbaar die past bij de behoefte van de kern.

Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar in de kernen kunnen ontmoeten in bijvoorbeeld verenigingsgebouwen. Voor het beheer en de exploitatie hebben we afspraken gemaakt met  derden. De aanschaf en vervanging van meubilair en algemene voorzieningen (zoals wifi) zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente.  

G

De exploitatie van de verenigingsgebouwen ligt in handen van derden. We zorgen ervoor dat de afspraken hiervoor actueel zijn. Dit ligt op schema.

Voor de Spil in Gapinge zijn we in gesprek voor verlenging van de overeenkomst. Voor Nimmerdor in Grijpskerke zijn we op zoek naar een nieuwe exploitant per 1 januari 2019.

We maken ook een plan voor de inrichting en vervanging meubilair voor De Couburg. Ook dit ligt op schema.

 

Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud