Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

11. Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Begroting 2015 Begroting 2015 na wijziging Rekening 2015 Saldo
Lasten
Lokale heffingen 84 113 112 -1
Saldo financieringsfunctie 1.823 1.545 1.542 -3
Bestedingsruimte 44 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 394 -540 -644 -103
Subtotaal 2.345 1.117 1.011 -106
Structureel onvoorzien 35 0 0 0
Eenmalig onvoorzien 100 0 0 0
Subtototaal onvoorzien 135 0 0 0
Subtotaal lasten 2.480 1.117 1.011 -106
Baten
Lokale heffingen 11.590 11.609 12.021 412
Algemene uitkering 23.582 23.825 23.985 161
Dividend * 10 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.304 1.412 1.422 11
Subtotaal baten 36.486 36.845 37.428 583
Saldo 34.006 35.728 36.418 690
Geraamd resultaat voor bestemming 34.006 35.728 36.418 690
Toevoeging aan reserves -376 -7.023 -7.609 -587
Onttrekking aan reserves 1.576 3.979 3.150 -829
Geraamd resultaat na bestemming 35.206 32.685 31.958 -726
* Dividend BNG, het dividend Delta NV is opgenomen onder het programma Economische Zaken.