Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

0.002 Uitvoering geven Science in Residence

0.002 Uitvoering geven Science in Residence
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-01-2015

De gemeente Veere heeft sinds februari 2015 een samenwerking met de HZ University of Applied Science, genaamd Science in Residence. Het doel van deze samenwerking is:

  • Uitvoering geven aan levende onderzoeksvragen waar wij als organisatie niet altijd voldoende kennis en capaciteit beschikbaar voor hebben.
  • Uitvoering geven aan de veranderende rol van de overheid, meer maatschappij en andere overheid.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om Science in Residence uit te breiden met ander onderwijsinstellingen.
  • Per half jaar uitvoering geven aan minimaal 3 onderzoeksvragen.
  • De 12 routes die zijn geformuleerd in het duurzaamheidsbeleid worden ook de leidraad voor de verder invulling van Science in Residence.

 Toelichting

G
Kwaliteit

In het eerste half jaar zijn er 6 onderzoeken uitgevoerd. Het thema was energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad en eigen gebouwen en onderzoek naar zonneparken).

Vanaf starten we met het thema herstructureren van de kleinere bedrijventerreinen en gaat de opleiding communicatie de dikke rapporten uit het eerste half jaar ombouwen tot glossy's die digitaal en analoog beschikbaar komen en gaan een strategie bepalen om burgers in beweging te krijgen op het gebied van het verduurzamen van de eigen woning. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken van Zeeuwse haver.

Sinds juni 2016 is Mark Minderhoud aangesteld als makelaar in de samenwerking met de Hogeschool Zeeland. Daarnaast zijn er drie thema's benoemd, waar in de vorm van Living Labs een invulling aangegeven wordt. De thema's zijn: 1. Duurzame Gebeidsontwikkeling, 2. Burger- en Overheidsparticipatie en BigData, 3. Zorg, Welzijn, Toerisme en Onderwijs.

 

Het eerste overkoepelende project van de living labs en op de manier van systeemtheorieën dat zal worden uitgevoerd is het opstellen van het duurzaamheidsplan.