Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

De dertien gemeenten vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband dat zorgt voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien in een meldkamer. Hier is een gemeenschappelijke regeling voor gesloten. Doelstelling en taken zijn verwoord in  deze GR. We sturen op de VRZ om de taken uit te voeren waar ze voor staan, binnen het gestelde budget. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan u voor.  Toelichting

G
Kwaliteit

Dit jaar heeft is ingestemd met Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. Het Algemeen Bestuur van de VRZ heeft in juli Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. vastgesteld. De jaarstukken zijn behandeld en vastgesteld.