Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.002 Goed voorbereid op rampen en crises

1.002 Goed voorbereid op rampen en crises
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

Oefening en training is een belangrijk aspect voor het bestrijden van crises en rampen. Wie een rol heeft neemt actief deel aan thema- en functiegerichte trainingen. Dat varieert van functie- en rol gerichte trainingen en oefeningen, tot thematische trainingen met een bepaald scenario of risico als uitgangspunt. Die laatste trainingen zijn vaak multidisciplinair, zodat we ook weten wat we van andere klommen(brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc) weet wat we mogen verwachten.Toelichting

G
Kwaliteit

De Veiligheidsregio organiseerde vier themaweken (tunnels, nucleair, water en BRZO).  Ook Veere nam daaraan deel.

In december organiseerden we samen met Noord-Beveland 6 dagen crisisopvang vluchtelingen in De Couburg.