Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.002 Uitwerken Masterplan Fort den Haakweg Vrouwenpolder en omgeving

1.002 Uitwerken Masterplan Fort den Haakweg Vrouwenpolder en omgeving
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 10-06-2015
Einddatum: 30-12-2018

Op 15 september 2015 stelden wij het plan van aanpak vast voor de uitvoering van het Masterplan Fort den Haakweg. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 11 juni 2015 heeft u de Nota Supervisie Fort den Haakweg vastgesteld. In samenhang met de Gebiedsvisie en het Ontwikkelplan vormt dit het Masterplan Fort den Haakweg (het Masterplan). De komende jaren wordt het Masterplan door de gebiedscoalitie uitgevoerd onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 hebben wij het plan van aanpak vastgesteld voor de uitwerking van het Masterplan. In dit plan staat per coalitiepartner beschreven welke stappen gezet moeten worden om te komen tot realisatie. Onderdeel hiervan is een gezamenlijk opgestelde integrale uitvoeringsplanning die houvast biedt voor de uitwerking. Iedere coalitiepartner werkt in 2016 zijn werkpakket verder uit. In samenwerking met de supervisor, de initiatiefnemers en de welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Verder worden er met de initiatiefnemers overeenkomsten gesloten. In 2016 stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op en voeren wij de procedure (zie hiervoor de maatregel "Bestemmingsplan Fort den Haakweg"). Op 15 februari 2016 bent u, via/tijdens de raadscommissie RO, door Marty van de Klundert (supervisor) geïnformeerd over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 is er een informatieavond voor bewoners.

06-04-2016

Op 11 juni 2015 heeft u de Nota Supervisie Fort den Haakweg vastgesteld. In samenhang met de Gebiedsvisie en het Ontwikkelplan vormt dit het Masterplan Fort den Haakweg (het Masterplan). De komende jaren wordt het Masterplan door de gebiedscoalitie uitgevoerd onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 hebben wij het plan van aanpak vastgesteld voor de uitwerking van het Masterplan. In dit plan staat per coalitiepartner beschreven welke stappen gezet moet worden om te komen tot realisatie. Onderdeel hiervan is een gezamenlijk opgestelde integrale uitvoeringsplanning die houvast biedt voor de uitwerking. Iedere coalitiepartner werkt in 2016 zijn werkpakket verder uit. In samenwerking met de supervisor, de initiatiefnemers en de welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Verder worden er met de initiatiefnemers overeenkomsten gesloten. In 2016 stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op en voeren wij de procedure (zie hiervoor de maatregel "Bestemmingsplan Fort den Haakweg"). Op 15 februari 2016 bent u, via/tijdens de raadscommissie RO, door Marty van de Klundert (supervisor) geïnformeerd over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 is er een informatieavond voor bewoners.


01-02-2016

Op 11 juni 2015 heeft u de Nota Supervisie Fort den Haakweg vastgesteld. In samenhang met de Gebiedsvisie en het Ontwikkelplan vormt dit het Masterplan Fort den Haakweg (het Masterplan). De komende jaren wordt het Masterplan door de gebiedscoalitie uitgevoerd onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 hebben wij het plan van aanpak vastgesteld voor de uitwerking van het Masterplan. In dit plan staat per coalitiepartner beschreven welke stappen gezet moet worden om te komen tot realisatie. Onderdeel hiervan is een gezamenlijk opgestelde integrale uitvoeringsplanning die houvast biedt voor de uitwerking. Iedere coalitiepartner werkt in 2016 zijn werkpakket verder uit. In samenwerking met de supervisor, de initiatiefnemers en de welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Verder worden er met de initiatiefnemers overeenkomsten gesloten. In 2016 stelt het bureau Rho het bestemmingsplan op en voeren wij de procedure (zie hiervoor de maatregel "Bestemmingsplan Fort den Haakweg").