Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2016

De APV Veere passen we aan als het nodig is.  

 Toelichting

G
Kwaliteit

De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en deregulering.