Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-08-2014

Onderdeel van het handhavingsbeleid is het jaarlijkse integrale handhavingsuitvoeringsprogramma. Hierin staat hoe we onze toezichtscapaciteit inzetten.Toelichting

G
Kwaliteit

Het college heeft het IHUP 2016 op 22 december 2015 vastgesteld. We sturen het  ter kennisname naar de gemeenteraad van januari 2016.