Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.009 Opstellen Jaarverslag Omgevingsrecht

1.009 Opstellen Jaarverslag Omgevingsrecht
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-01-2015

In het jaarverslag doen wij verslag van de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht en bijzondere wetten. U kunt bijvoorbeeld lezen hoeveel vergunningen zijn verleend en hoeveel controles we hebben uitgevoerd.Toelichting

G
Kwaliteit

We zijn gestart met het maken van het Jaarverslag Omgevingsrecht 2015. Het college stelt dit voor de zomer van 2016 vast en stuurt het ter kennisname naar de gemeenteraad.