Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen

1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2018

In 2015, 2016 en 2017 geven we een impuls aan de aanpak overlast van kleine ergernissen.  Het college heeft hiervoor een plan van aanpak vastgesteld.Toelichting

G
Kwaliteit

Is een aanvang mee gemaakt. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan. Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door hondenpoep en te hard rijden in woonstraten. De uitslag van de enquêtes is besproken met stads- en dorpsraden. Voor 3 kernen is een plan van aanpak gemaakt en vastgesteld. Voor de overige kernen gebeurt dit binnenkort. De boa's gaan in hun kernen aan de slag en rapporteren de werkzaamheden.

 

18-01-2016

Is een aanvang mee gemaakt.  In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.  Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door hondenpoep en te hard rijden in woonstraten. Plan van aanpak is gemaakt en wordt vandaag besproken.