Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 31-03-2017

De Wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is op 14 april 2016 in werking getreden. Hierin staat dat elke gemeente en provincie een kwaliteitsniveau moet bepalen voor alle Wabo-taken. Het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd in een verordening. De wet geeft lokale overheden de mogelijkheid om bepaalde taken, onderbouwd met argumenten, onder het wettelijk minimale niveau uit te voeren. Zoals het er nu (november 2016) naar uitziet, kunnen alle Zeeuwse gemeenten zelf, door samenwerking of uitbesteding voldoen aan de Wet VTH. De Zeeuwse gemeenten en de provincie trekken gezamenlijk op om te komen tot één Zeeuws model. In het eerste kwartaal van 2017 vindt de besluitvorming in de gemeenteraad plaats over de verordening VTH.Toelichting

G
Kwaliteit

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling in 2015 is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld. Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen. De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college in 2014 vastgesteld verbeterplan genoemd. De uitvoering hiervan is stilgelegd in afwachting van de inhoud van de verordening die we gaan vaststellen. 

19-01-2016

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling afgelopen zomer is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Vanwege wijzigingen in en uitstel van het wetsvoorstel VTH werden de uitgangspunten van het verbeterplan onzeker. We volgen de landelijke ontwikkelingen over het wetsvoorstel.