Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.027 Opstellen nota grondbeleid en actualiseren algemene gronduitgifte voorwaarden

1.027 Opstellen nota grondbeleid en actualiseren algemene gronduitgifte voorwaarden
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

De gronduitgifte nota gemeente Veere heeft u op 11 december 2008 vastgesteld. We gaan de uitgiftecriteria voor bouwgrond actualiseren. Dit nemen we mee in een vernieuwde Nota grondbeleid.  In de vergadering van maart 2016 bieden we het voorstel aan.Toelichting

G
Kwaliteit

Met de voorjaarsnota in de raadsvergadering van juli 2016 bieden wij u de nieuwe Grondnota ter vaststelling aan. In deze nota nemen we ontwikkelingen op die  te maken hebben met beleidsmatige en financiële aspecten, welke aansluiten op de laatste wet en regelgeving zoals de vennootschapsbelasting. Het beleid voor leegkomende gebouwen zal een apart traject volgen als uitvloeisel van de opdracht uit het coalitieakkoord.

27-01-2016

Met de voorjaarsnota in de raadsvergadering van juli 2016 bieden wij u de nieuwe Grondnota ter vaststelling aan. In deze nota nemen we ontwikkelingen op die  te maken hebben met beleidsmatige en financiële aspecten, welke aansluiten op de laatste wet en regelgeving zoals de vennootschapsbelasting . Het beleid voor leegkomende gebouwen zal een apart traject volgen als uitvloeisel van de opdracht uit het coalitieakkoord.