Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

1.028 Woningen Zoutelande opgenomen in programma 2011-2021

1.028 Woningen Zoutelande opgenomen in programma 2011-2021
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 07-02-2013

De verkoop van bouwkavels in het uitbreidingsplan de Tienden II is begin 2013 gestart. Nagenoeg alle kavels zijn inmiddels verkocht of in optie uitgegeven. De verkoopopbrengsten zijn nodig voor het tekort van de grondexploitatie Westkapelseweg.  Het college zal gebruik maken van haar  wijzigingsbevoegdheid en de woonbestemming toekennen aan de plek die bedoeld was voor maatschappelijke doeleinden. Alleen de huisarts maakt gebruik van de maatschappelijke bestemming. Na de ruimtelijke procedure kunnen we ook hier nog bouwkavels uitgeven.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 hebben we voor de tweede maal een winstneming kunnen doen op de verkopen van bouwkavels in De Tienden II te Zoutelande.