Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 30-12-2020

Samen met andere gemeenten maken we afspraken over het overdragen van lichtmasten buiten de bebouwde kom aan de wegbeheerder (waterschap of provincie).Toelichting

O
Kwaliteit

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden omdat we eerst de uitkomsten van de pilot Terneuzen af moeten wachten.  Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zal het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef in Terneuzen is inmiddels afgerond. In het 1e kwartaal worden de resultaten voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.

De overdracht van lichtmasten langs de provinciale wegen wordt ter advies voorgelegd aan het college.

 

21-01-2016

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed.  De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden omdat we eerst de uitkomsten van de pilot Terneuzen af moeten wachten.  Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zal het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef in Terneuzen is inmiddels afgerond. In het 1e kwartaal worden de resultaten voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.