Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-10-2016

In nauw overleg met bewoners, ondernemers en andere overheden is het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) opgesteld. Tegelijk is samen met de andere Walcherse overheden gewerkt aan een verkeerscirculatieplan voor Walcheren. De uitkomsten van het Verkeerscirculatieplan Walcheren zijn verwerkt in het GVVP. Het college heeft het concept GVVP in november 2016 vrijgegeven voor formele inspraak.

Iedereen kon tot medio februari 2017 reageren. Alle reacties zijn in een inspraaknota opgenomen en het plan is waar nodig nog aangepast.Toelichting

G
Kwaliteit

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. De volgende fase is de uitwerking van het GVVP.