Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen

2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 10-02-2013
Einddatum: 30-07-2017

De doelstelling is dat in 2017 alle haltes uit het Halteplan 2016+ aangepast zijn aan de nieuwe richtlijnen. Daarmee is in iedere kern minimaal  een toegankelijke halte. Overige haltes passen we aan als we onderhoud aan de betreffende weg uitvoeren.Toelichting

G
Kwaliteit

De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe dienstregeling is bekend. De Provincie heeft nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen, qua situering en vormgeving. Dit is Zeelandbreed besproken. Er is overleg geweest met de provincie over welke haltes moeten worden aangepast. Dit hebben we uitgewerkt in een plan. In 2016  gaan we verder met het aanpassen van de haltes.