Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers

3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 30-12-2014

De regeling Nieuwe Economische Dragers (NED) maakt het mogelijk om in (voormalige) agrarische gebouwen een nieuw (niet-agrarisch of semi-agrarisch) bedrijf te starten. Deze activiteiten moeten qua aard, schaal, omvang en verkeersaantrekkende werking passen in het landelijk gebied. Om de vitaliteit van het landelijk gebied in stand te houden  is het nodig om vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen een nieuwe bestemming te geven of te saneren.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.

19-02-2016

In 2015 zijn er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.