Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018

3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2018

De toenemende vraag naar zorg biedt kansen voor nieuwe vormen van wonen en recreëren.  Wij geven uitvoering aan  het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018.  Hiervoor is jaarlijks een impulsbudget beschikbaar.Toelichting

G
Kwaliteit

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

02-02-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vindt hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari jl. gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. De planning is dat dit in maart 2016 gereed is.


19-01-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vindt hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari jl. gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. De planning is dit in maart 2016 gereed is.