Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

3.017 Onderzoek monumentenstichting

3.017 Onderzoek monumentenstichting
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-05-2015

We onderzoeken de mogelijkheden naar het oprichten van een (of meerdere) stichtingen voor beheer en exploitatie van onze rijksmonumenten, zoals kerktorens en molens. In december 2015 leggen we een plan van aanpak voor. Toelichting

G
Kwaliteit

Begin oktober 2015 maakten we afspraken met de gemeenten Middelburg en Schouwen-Duiveland en een vertegenwoordiger van de Hollandse Molen over de voorbereiding van een advies over verzelfstandiging van m.n. molens. Begin november plannen we een intern brainstormoverleg over dit onderwerp. We nodigen daarbij ook een extern deskundige uit van bijvoorbeeld Stichting Hendrik de Keijzer. Een lijst van de betreffende monumenten gaat hierbij. In december 2015 krijgt u van ons een procesvoorstel.

03-02-2016

Begin oktober maakten we afspraken met de gemeenten Middelburg en Schouwen-Duiveland en een vertegenwoordiger van de Hollandse Molen over de voorbereiding van een advies over verzelfstandiging van m.n. molens. Begin november plannen we een interne brainstormoverleg over dit onderwerp. We nodigen daarbij ook een extern deskundige uit b.v. van Stichting Hendrik de Keijzer. Een lijst van de betreffende monumenten gaat hierbij.  In december 2015 krijgt u van ons een procesvoorstel.