Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

3.019 Bevorderen participatie jeugd aan muziekonderwijs

3.019 Bevorderen participatie jeugd aan muziekonderwijs
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-01-2015
Einddatum: 30-06-2016

 De muziekschool is momenteel bezig met een nieuw beleidsplan. Een belangrijk doel in dit beleidsplan is de integratie van het muziekonderwijs in het basisonderwijs.. Daarnaast stimuleren we lokale initiatieven voor muziek in het basisonderwijs en brengen daarvoor verschillende partijen met elkaar in contact o.a. muziekverenigingen, muziekschool, kunsteducatie Walcheren en basisscholen.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 startte een projectgroep vanuit vanuit de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Muziekschool met het opstellen van een toekomstvisie/beleidsplan. Er zijn enquêtes uitgezet onder diverse doelgroepen (bijvoorbeeld muziekverenigingen en scholen). In 2016 wordt dit verder uitgewerkt, waarbij ook de wensen vanuit de gemeenten worden geïnventariseerd. Wij verwachten dat de toekomstvisie gereed is in de 2e helft van 2016.

In 2016 is er ook weer een start gemaakt  om gesprekken te voeren met basisscholen en   de instellingen voor kunsteducatie om muziek in het basisonderwijs te bevorderen.

 

26-01-2016

In 2015 startte een projectgroep vanuit vanuit de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Muziekschool met het opstellen van een toekomstvisie/beleidsplan. Er zijn enquêtes uitgezet onder diverse doelgroepen (bijvoorbeeld muziekverenigingen en scholen).  In 2016 komen er  regionale bijeenkomsten, waar ook de wensen vanuit de gemeenten worden geïnventariseerd. Wij verwachten dat de toekomstvisie gereed is in de 2e helft van 2016.

In 2015 voerden we ook gesprekken met de instellingen voor kunsteducatie om muziek in het basisonderwijs te bevorderen. Op ongeveer de helft van de Veerse basisscholen waren er projecten op het gebied van muziek in het basisonderwijs.

 


26-01-2016

In 2015 startte een projectgroep vanuit vanuit de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Muziekschool met het opstellen van een toekomstvisie/beleidsplan. Er zijn enquêtes uitgezet onder diverse doelgroepen (bijvoorbeeld muziekverenigingen en scholen).  In 2016 komen er  regionale bijeenkomsten, waar ook de wensen vanuit de gemeenten worden geïnventariseerd. Wij verwachten dat de toekomstvisie gereed is in de 2e helft van 2016.

In 2015 voerden we ook gesprekken met de instellingen voor kunsteducatie om muziek in het basisonderwijs te bevorderen. Op ongeveer de helft van de Veerse basisscholen waren er projecten op het gebied van muziek in het basisonderwijs.