Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017

In 2016 is de bouw van een multifunctionele accommodatie in Biggekerke voorbereid. We werken intensief samen met dorpsraad Biggekerke, Stichting Dorpscentrum, Primas-scholengroep en Woonburg. In 2017 staan de volgende onderdelen op de planning: vaststelling bestemmingsplan op 2 februari, hiervoor krijgt u een voorstel.  Sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van januari tot en met maart. In april start Woonburg met de bouw van de accommodatie. Afronding is gepland in januari 2018.Toelichting

G
Kwaliteit

In maart 2016 is besloten een bijdrage aan Woonburg te verstrekken voor de realisatie van de accommodatie. We beginnen nu samen met Woonburg, Primas-scholengroep  en Stichting Dorpscentrum  aan de voorbereidingen voor de bouw, zoals de planologische procedure en de samenwerkingsovereenkomst.

03-02-2016

De besprekingen met Woonburg duurden wat langer dan verwacht.  Wij leggen in maart een voorstel aan de raad voor om aan Woonburg een bijdrage beschikbaar te stellen voor de realisatie van de accommodatie.