Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

5.003 Vaststellen werkplan politie

5.003 Vaststellen werkplan politie
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

Vaststellen van het werkplan van de politie, team Walcheren met de prioriteiten en inzet. In december leggen we dit ter kennisname aan u voor.Toelichting

G
Kwaliteit

We hebben uitvoering gegeven aan de jaarschijf 2015 van het Regionaal beleidsplan. In de Basisteamdriehoek met Politie en OM volgen we de acties op dat gebied.