Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-06-2016

De ZMS verzorgt op basisscholen, bij muziekverenigingen en particulieren muzieklessen. Zoals is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling leggen we jaarlijks de begroting voor het komende jaar en de jaarrekening van het afgelopen jaar aan u voor.

De Zeeuwse Muziekschool is momenteel bezig met een nieuwe toekomstvisie. Belangrijk onderdeel in deze toekomstvisie is de integratie van muziekonderwijs in het basisonderwijs. Het doel is dat de toekomstvisie in het voorjaar van 2017 gereed is.

Daarnaast stimuleren we lokale initiatieven voor muziek in het basisonderwijs en brengen daarvoor verschillende partijen met elkaar in contact o.a. muziekverenigingen, Zeeuwse Muziekschool en basisscholen.Toelichting

G
Kwaliteit

De ZMS voerde in 2015 de taken uit zoals in de GR staat. Op 11 juni 2015 stemde u in  met de jaarrekening 2014 en de conceptbegroting 2016 van de Zeeuwse Muziekschool. U stemde niet in met de  met de meerjarenraming omdat deze niet aan de VZG richtlijn voldoet.