Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 28-02-2015
Einddatum: 30-06-2016

Het Zeeuws Archief beheert de gemeentelijke archieven en de historische (kunst)collectie. Verder organiseert het Zeeuws Archief activiteiten om de toegankelijkheid van de collectie te bevorderen. Zoals is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling leggen we jaarlijks de begroting voor het komende jaar, de kadernota en de jaarrekening van het afgelopen jaar aan u voor.

 Toelichting

G
Kwaliteit

In juli adviseerden wij u over de begroting 2016 en de rekening van 2014. Uw besluit was om in te stemmen met de gewijzigde de jaarrekening 2014, de begroting 2015 en de conceptbegroting 2016. Daarnaast was uw advies aan het Zeeuws Archief om de meerjarenraming sluitend te maken

I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, moet de gemeenschappelijke regeling voor het Zeeuws Archief  gewijzigd worden. In december stemde u in met de wijziging van de GR.  Het Rijk moet als deelnemer nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dit in januari of februari 2016. Daarna wordt de nieuwe GR gepubliceerd.

26-01-2016

In juli adviseerden wij u over de begroting 2016 en de rekening van 2014. Uw besluit was om in te stemmen met de gewijzigde de jaarrekening 2014, de begroting 2015 en de conceptbegroting 2016. Daarnaast was uw advies aan het Zeeuws Archief om de meerjarenraming sluitend te maken

I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, moet de gemeenschappelijke regeling voor het Zeeuws Archief  gewijzigd worden. In december stemde u in met de wijziging van de GR.  Het Rijk moet als deelnemer nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dit in januari of februari 2016. Daarna wordt de nieuwe GR gepubliceerd.