Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 30-12-2018

Aan de hand van het kwaliteitshandboek inspecteren we tweemaal per jaar de openbare ruimte en het groen. Daarnaast houden we samen met dorps- en stadsraden schouwrondes.Toelichting

O
Kwaliteit

In 2015 zijn twee kwaliteitsinspecties gehouden. Op basis van behoefte zijn de dorpsraden in meer of mindere mate betrokken geweest bij de inspecties. De resultaten bleven op een aantal plekken achter bij de ambitie. De oorzaak moet worden gezocht in de besparingen op budget en formatie, dit maakt het moeilijker om de afgesproken doelen te halen.