Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-03-2014
Einddatum: 30-12-2018

Het Veerse strand is onderdeel van het toeristisch product. Dit moet dus tip-top in orde zijn. Het beheer, onderhoud, exploitatie en bewaking van het strand en duingebied is opgedragen aan de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). Hierover zijn voor de periode 2016 t/m 2017 prestatie-afspraken gemaakt. Denk hierbij aan de Blauwe Vlag en het Schoonste strand . Samen met de SSV dringen we aan  op zandsuppleties. Niet alleen voor de veiligheid maar ook voor recreatie en toerisme. Bij de goedkeuring van de SSV begroting en jaarrekening vindt een evaluatie van de prestatieafspraken in de inbestedingsopdracht plaats.

 

 Toelichting

G
Kwaliteit

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart 2016.

Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.

 

02-02-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

 

De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart a.s.

 


20-01-2016

De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van alleen suppleren voor de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.

 

egroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de raadsvergadering van 10 maart a.s.