Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

5.021 Uitvoeren project Mooi Veere

5.021 Uitvoeren project Mooi Veere
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

Ieder jaar bezoeken we één of meer bedrijventerreinen waarbij we controleren op orde en netheid.

Daarnaast blijft het terugdringen van allerlei borden een aandachtspunt. Met de Provincie en waterschap zijn afspraken gemaakt om ook buiten de bebouwde kom het aantal borden te verminderen. Binnen de kernen pakken we dat zelf op.

Verder treedt  het cluster Toezicht &Handhaving ad hoc op tegen allerlei vormen van verrommeling, te weten, autowrakken, caravans, containers, afvalstoffen etc.Toelichting

O
Kwaliteit

Bedrijventerrein Vrouwenpolder is afgerond en enorm verbeterd. In  2016 wordt bedrijventerrein Koudekerke (integraal) aangepakt.