Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 14-06-2015

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het buitengebied zijn maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. Als zich dat voordoet bieden wij u een voorstel aan.

We stellen (voor dit in de Landschapsvisie 2009 opgenomen project) een plan van aanpak op met o.a. criteria voor de uitvoering van projecten.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 hebben zich geen situaties voor gedaan waar het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.

In 2016 gaan we een plan van aanpak met o.a. criteria opstellen.

01-02-2016

Als de mogelijkheid tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties zich voordoen, wordt een voorstel aangeboden.