Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

5.023 Afstoten Trimbos

5.023 Afstoten Trimbos
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 31-12-2017

Het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke heeft zijn functie verloren. Het onderhoud is inmiddels geminimaliseerd.  De volgende stap is gezet.  De vraag hierbij is of het perceel een andere functie kan krijgen en of we het kunnen afstoten. De resultaten van dit onderzoek hebben we op 5 juli 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd. De verdere uitwerking vindt momenteel plaats.Toelichting

G
Kwaliteit

Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de exacte eigendomssituatie (volgens de kadastrale gegevens is het perceel in eigendom bij het Burgelijk Armbestuur te Meliskerke). De Rompwet instellingen van weldadigheid van 1912 is grotendeels in 1965 vervallen. In het kader daarvan zijn in 1964 gronden verdeeld, maar is mogelijk het perceel aan de Kelderweg over het hoofd gezien en is dit perceel niet naar de toenmalige gemeente Aagtekerke overgegaan. Omdat er ook nog een paar artikelen van de Rompwet van kracht zijn, hebben wij de eigendomsvraag voorgelegd aan het Zeeuws Archief en aan een notaris. Dit onderzoek moet eerst afgerond zijn vooraleer er vervolg stappen gezet kunnen worden. Wij zullen u in de raadsvergadering van juni 2016 nader informeren.

 

14-03-2016

 

 Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de exacte eigendomssituatie (volgens de kadastrale gegevens is het perceel in eigendom bij het Burgelijk Armbestuur te Meliskerke). De Rompwet instellingen van weldadigheid van 1912 is grotendeels in 1965 vervallen. In het kader daarvan zijn in 1964 gronden verdeeld, maar is mogelijk het perceel aan de Kelderweg over het hoofd gezien en is dit perceel niet naar de toenmalige gemeente Aagtekerke overgegaan. Omdat er ook nog een paar artikelen van de Rompwet van kracht zijn, hebben wij de eigendomsvraag voorgelegd aan het Zeeuws Archief en aan een notaris. Dit onderzoek moet eerst afgerond zijn vooraleer er vervolg stappen gezet kunnen worden.  Wij zullen in de raadsvergadering van juni 2016 u nader te informeren.

 


01-02-2016

De besparing is gerealiseerd door het verlagen van het onderhoudsniveau. Het onderzoek naar de mogelijkheden het hele perceel af te stoten is gestart. Er wordt bekeken of er een andere bestemming mogelijk cq. wenselijk is.  .