Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 30-09-2015
Einddatum: 05-07-2017

De Structuurvisie cultuurhistorie vraagt om het monitoren,  evalueren en beheren van de werkvelden die in de visie zijn beschreven. We gaan het  project Wederopbouw uitrollen,  een erfgoedverordening opzetten,  de gebruiksmogelijkheden van de Grote kerk te Veere begeleiden, een  duurzaam monumentenbeleid opzetten.  In het omgevingsplan krijgt het cultureel erfgoed een plaats. 

 

 Toelichting

G
Kwaliteit

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

02-02-2016

 

Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor behandeling.

Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.

bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren.

 

Mbt het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.