Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid

6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 31-01-2018

Maatschappelijke initiatieven worden gestimuleerd door verstrekken van een bijdrage voor de leefbaarheid.Toelichting

G
Kwaliteit

Een bijdrage is toegekend voor:

  • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
  • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
  • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg
  • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere.

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.

01-02-2016

Een bijdrage is toegekend voor:

  • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
  • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm 
  • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg.

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.