Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

6.004 Uitwerking raamovereenkomst verpakkingen

6.004 Uitwerking raamovereenkomst verpakkingen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016

De consequenties en keuzemogelijkheden van de raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 brengen we in beeld.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 1 januari 2016 is gestart met de gescheiden inzameling van de dranken kartons. De bewoners zijn hiervan via de Veerse krant en de afvalkalender 2016 op de hoogte gebracht. 

Op 23 februari 2016 is de aanbesteding voor perscontainers gegund.  Nu worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de stroomvoorzieningen. De planning is om medio juni de containers operationeel te hebben 

 

22-01-2016

Op 1 januari 2016 is gestart met de gescheiden inzameling van de dranken kartons. De Bewoners zijn hiervan via de Veerse krant en de afvalkalender 2016 op de hoogte gebracht. 

Op 3 december 2015 is de aanbesteding van de perscontainers voor de plastic verpakkingen en drankenkartons gestart.