Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

6.005 Verbeteren digitale dienstverlening afvalinzameling

6.005 Verbeteren digitale dienstverlening afvalinzameling
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 28-02-2015
Einddatum: 30-12-2016

 We gaan de  processen digitaliseren. Hierdoor verminderen we de administratieve last en voorkomen we fouten.Toelichting

G
Kwaliteit

Betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de koppeling met de Makelaarsuite voor het opvragen van persoons- en adresgegeven uit het gegevensmagazijn moet plaatsvinden. De koppelingen van de bewoonde adressen zijn inmiddels gereed. In 2016 volgt de fase van koppelingen van de niet permanent bewoonde woningen.

Vervolgens  komt nog de fase voor directe raadpleging van burgers via "mijn Veere".

22-01-2016

Betrokken partijen  hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de koppeling  met de Makelaarsuite voor het opvragen van persoons- en adresgegeven uit het gegevensmagazijn moet plaatsvinden.  De  koppelingen van de bewoonde adressen gereed.  In 2016 volgt de fase van koppelingen van de niet permanent bewoonde woningen.

Vervolgens  komt nog de fase voor directe raadpleging van burgers via "mijn Veere".