Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda

6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-01-2015

We verwerken de visie en de doelen uit het Duurzaamheidsplan in een jaarlijkse Duurzaamheidsagenda. Hierin staan concrete actiepunten. 



Toelichting

G
Kwaliteit

De Duurzaamheidsagenda 2016 en de evaluatie van de Duurzaamheidsagenda 2014 en 2015 zijn vastgesteld door het college.