Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ

7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 21-10-2013

Deelnemen aan het samenwerkingsverband in de afvalwaterketen (SAZ) waarin alle Zeeuwse gemeenten, waterschap en provincie  vertegenwoordigd zijn. Door kennisuitwisseling en operationele samenwerking proberen we de kostenstijging voor de riolering te beperken.Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeente Veere neemt in 2016 deel in de werkgroepen Riolering buitengebied en Rioolvreemd water. Er zijn al diverse zaken binnen het samenwerkingsverband SAZ operationeel. In Veere draait een rioolbeheersysteem voor heel Walcheren en Schouwen. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op en de verschillende beheerders kunnen bij elkaar in de rioolsystemen kijken en zelfs beïnvloeden.

 

 

 

01-02-2016

Vertegenwoordigers van de gemeente Veere hebben  in 2015 deelgenomen  in de werkgroepen Riolering buitengebied en Rioolvreemd water.  Er zijn al diverse zaken binnen het samenwerkingsverband SAZ operationeel, In Veere draait een rioolbeheersysteem voor heel Walcheren en Schouwen. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op en de verschillende beheerders kunnen bij elkaar in de rioolsystemen kijken en zelfs beinvloeden.

 

 

 


01-02-2016

Vertegenwoordigers van de gemeente Veere hebben  in 2015 deelgenomen  in de werkgroepen Riolering buitengebied en Rioolvreemd water.  Er zijn al diverse zaken binnen het samenwerkingsverband SAZ operationeel, In Veere draait een rioolbeheersysteem voor heel Walcheren en Schouwen. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op en de verschillende beheerders kunnen bij elkaar in de rioolsystemen kijken en zelfs beinvloeden.