Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

De drainage in de vakantieparken als Breezand, Joossesweg etc. vertoont steeds meer gebreken. Dit kan leiden tot wateroverlast. De komende jaren maken we drainagesystemen schoon en waar nodig vervangen we die.Toelichting

G
Kwaliteit

Eind 2015 is krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. Maatregelen voor Breezand I zullen in voor- en najaar van 2016  worden gerealiseerd. De maatregelen zijn afgestemd met de belangenvereniging. In Breezand II in Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.

01-02-2016

In het 3e kwartaal van 2015 is het krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het drainagesysteem. Een maatregelenplan voor Breezand I is voorbereid en  afgestemd met de belangenvereniging.  De voorgenomen maatregelen zullen in 2016 worden uitgevoerd. In Breezand II in Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.