Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 30-12-2019

Op plaatsen waar regelmatig wateroverlast optreedt, voeren we onderzoek uit en nemen waar nodig - en mogelijk- maatregelen in de openbare ruimte om de overlast te verminderen.  Dit combineren we zoveel mogelijk met andere werkzaamheden in de openbare ruimte om kosten te besparen. We stimuleren dat inwoners ook zelf maatregelen nemen om overlast en schade te beperken.Toelichting

G
Kwaliteit

Na klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd. Er zijn maatregelen getroffen om afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om overlast tegen te gaan. De gemeente heeft de ontvangstplicht.    

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn voorbereid en worden in 2016 uitgevoerd. In Breezand II wordt onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast.

01-02-2016

In verband met klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden.  Plaatselijk zijn een aantal maatregelen getroffen om de afvoer van water op openbaar terrein te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels  dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen terrein uit te voeren om de overlast te verminderen.  De gemeente heeft vervolgens de ontvangstplicht. De bewoners hebben advies gekregen hoe ze overlast  op eigen terrein kunnen oplossen. 

 

Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn voorbereid en worden in 2016 uitgevoerd.