Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V.

7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

We hebben 2,79% van de aandelen van Delta N.V.. Alle overige aandelen zijn in  handen van andere lagere overheden. Dit percentage geeft de mate van zeggenschap aan in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vanaf 2016 ramen we geen structureel dividend meer in de begroting. In het vervolg ramen we een dividenduitkering (achteraf) op het moment als de aandeelhoudersvergadering een besluit heeft genomen over een dividenduitkering. 

In de door de raad vastgestelde  aandeelhoudersstrategie is het doel en de legitimatie van publiek aandeelhouderschap als volgt gedefinieerd:

- waarborgen wettelijk gedefinieerde publieke belangen (Evides, DNWB, EPZ);

- duurzame werkgelegenheid in Zeeland.

Daarbij gelden als algemene doelstellingen voor publiek aandeelhouderschap:

- een risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder;

- een marktconform financieel; rendement dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel.

Dit is het kader waarbinnen we de ontwikkelingen, onder andere naar aanleiding van de uitspraak van Hoge raad over de Splitsingswet,  volgen bij Delta.Toelichting

G
Kwaliteit

Inmiddels is duidelijk dat DELTA N.V. het netwerkbedrijf Enduris moet afsplitsen vóór 1 juli 2017. Hiervoor is door de aandeelhouderscommissie, namens de aandeelhouders, een toetsingskader voor de herstructurering aangeboden aan DELTA N.V. Daarnaast is als onderdeel van de totaaloplossing een garantstelling van de aandeelhouders besproken van maximaal 200 miljoen. Om kort op het proces te zitten van de splitsing en de te maken keuzes hierin, zijn er diverse overlegmomenten ingepland tussen de aandeelhouders onderling en de aandeelhouderscommissie met het bestuur van DELTA N.V. 

11-02-2016

Inmiddels is duidelijk dat DELTA N.V. het netwerkbedrijf Enduris moet afsplitsen vóór 1 juli 2017. Hiervoor is door de aandeelhouderscommissie, namens de aandeelhouders, een toetsingskader voor de herstructurering aangeboden aan DELTA N.V.  Daarnaast is als onderdeel van de totaaloplossing een garantstelling van de aandeelhouders besproken van maximaal 200 miljoen. Om kort op het proces te zitten van de splitsing en de te maken keuzes hierin, zijn er diverse overlegmomenten ingepland tussen de aandeelhouders onderling en de aandeelhouderscommissie met het bestuur van DELTA N.V. 

Over het boekjaar 2014 is een dividend uitgekeerd aan Veere van ruim € 400.000. Deze is tussentijds verwerkt in de derde kwartaalrapportage. DELTA N.V. heeft de verwachting afgegeven de komende jaren geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Dit is verwerkt in de begroting 2016-2019.