Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

7.007 Vervangen drukriolering

7.007 Vervangen drukriolering
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2012
Einddatum: 30-12-2017

De grootschalige vervanging van rioolgemalen is voor het grootste deel afgerond in 2016. In 2017 ronden we een aantal restpunten af en voeren we op een paar locaties verbeterwerkzaamheden uit.  Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 is cluster 8 van 50 pompen gerenoveerd. De uitvoering van cluster 9 is in voorbereiding en de uitvoering vindt plaats in de loop van 2016.

21-01-2016

In 2015 is  cluster8 van 50 pompen gerenoveerd.  De uitvoering van cluster 9 is in voorbereiding en  wordt begin 2016 uitgevoerd