Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016

Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking.

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma vast. We oefenen invloed uit via zienswijzen op begroting en -jaarrekening. We leggen in mei deze stukken voor.  Toelichting

G
Kwaliteit

De financiële jaarstukken worden op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ stelt de jaarstukken vast op 30 juni 2016. 

22-01-2016

De financiele jaarstukken zijn op 11 juni 2015 in de raad behandeld.  Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft op 8 juli 2015 de jaarstukken vastgesteld.