Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-03-2014
Einddatum: 30-12-2018

In Koudekerke en Domburg ontstaat gebrek aan grafruimte. In 2015 zijn we daarom gestart met de planvorming uitbreiding van de capaciteit op deze begraafplaatsen. In januari 2016 nam uw raad een besluit over de wijze van uitbreiden, de planning en is krediet ter beschikking gesteld.   

In Domburg is gekozen voor uitbreiding van de begraafplaats. De grond voor de uitbreiding is nog niet verworven, naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2017. Zodra de grond is verworven realiseren we de noodzakelijke ophoging. De opgebrachte grond moet zeker nog een jaar nazakken voordat we met de realisatie kunnen starten. 

In Koudekerke is de keuze gevallen op het verhogen van een bestaand grafveld. Dit betekent dat we een aantal grafmonumenten moeten verwijderen en als de nabestaanden dat wensen op dezelfde plek (maar wat hoger) weer terugplaatsen. We nemen de tijd om uitgebreid te communiceren, waarmee we willen voorkomen dat nabestaanden worden verrast met veranderingen op de begraafplaats. Dit traject ronden we af in 2018 en daarna starten we met de realisatie.

 Toelichting

G
Kwaliteit

In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld. 

In 2015 zijn we gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken geweest met de dorpsraden. In zijn er zowel in Domburg en Koudekerke inspraakavonden geweest. Aan de hand van de reacties is er verder gewerkt aan het ontwerp en het raadsvoorstel. Het voorstel is in januari 2016 vastgesteld door de raad.