Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

7.014 Deelname aan Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

7.014 Deelname aan Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2018

Verlagen van de kwetsbaarheid bij en verhogen van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarbij wij de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten; de RUD voert voor Veere alleen specialistische taken uit, het zogenoemde basistakenpakketToelichting

G
Kwaliteit

De deelnemers van de RUD Zeeland hebben in 2015 gewerkt aan een nieuwe verrekensystematiek om op die manier meer eenduidigheid te krijgen in kwaliteit en kostprijs per product. In 2015 werkte de RUD op grond van kengetallen van de deelnemers. Als gevolg van bezuinigingen en perikelen in de opstart van de RUD heeft de RUD voor Veere niet alle gevraagde producten kunnen  leveren. In 2016 wordt gezamenlijk bekeken of, en hoe die achterstand kan worden ingehaald.

19-01-2016

De deelnemers van de RUD Zeeland hebben in 2015 gewerkt aan een nieuwe verrekensystematiek om op die manier meer eenduidigheid te krijgen in kwaliteit en kostprijs per product. In 2015 werkte de RUD op grond van kengetallen van de deelnemers. Als gevolg van bezuinigingen en perikelen in de opstart van de RUD heeft de RUD voor Veere niet alle gevraagde producten kunnen  leveren. In 2016 wordt gezamenlijk bekeken of, en hoe die achterstand kan worden ingehaald.