Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.004 Aanleg rotonde Burg. Huijsmanstraat Meliskerke

8.004 Aanleg rotonde Burg. Huijsmanstraat Meliskerke
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-10-2015
Einddatum: 29-04-2017

Om de verkeersveiligheid te vergroten leggen we op het kruispunt Kaasboerweg, Burgemeester Huijsmanstraat en Dorpsstraat in Meliskerke een rotonde aan. Voor de aanleg maken we een ontwerp en een bestek. Ook zal grondverwerving noodzakelijk zijn.  De aanleg van deze rotonde was gepland in 2016.Toelichting

G
Kwaliteit

Er is overeenstemming bereikt met de grondeigenaren over aankoop gronden om aanleg rotonde mogelijk te kunnen maken. Er is verder overleg  gevoerd met het waterschap over de afwatering en aanliggende sloten. Met de nutsbedrijven heeft afstemming plaatsgevonden over de te vernieuwen nutsvoorzieningen. Een voorstel voor het benodigde krediet zal in mei in de raad worden gebracht

 Bestekgereedmaken zal starten maart/april. Uitvoering medio 2016

01-02-2016

 In 2015 is vooronderzoek gestart en  een ontwerp gemaakt. Het ruimtebeslag is bepaald ten behoeve van aan te kopen grond. Er is echter nog  geen overeenstemming bereikt met de betreffende grondeigenaren.  Er is verder overleg  gevoerd met het waterschap over de afwatering en aanliggende sloten.  Met de nutsbedrijven heeft afstemming plaatsgevonden over de te vernieuwen nutsvoorzieningen.

 


01-02-2016

 In 2015 is vooronderzoek gestart en  een ontwerp gemaakt. Het ruimtebeslag is bepaald ten behoeve van aan te kopen grond. Er is echter nog  geen overeenstemming bereikt met de betreffende grondeigenaren.  Er is verder overleg  gevoerd met het waterschap over de afwatering en aanliggende sloten.  Met de nutsbedrijven heeft afstemming plaatsgevonden over de te vernieuwen nutsvoorzieningen.