Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 07-02-2013
Einddatum: 30-12-2015

In 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen van het complex Mijnenmagazijn aan. Dit betrof het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De opgave is om via marktconsultatie te komen tot een duurzame en exploitabele herbestemming.Toelichting

G
Kwaliteit

Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over invulling/herbestemming. Op 30 november 2015 is namens ons door BOEi subsidie aangevraagd bij de RCE voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij BOEi concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria opstelt voor een mogelijk tender/marktuitvraag om de markt te interesseren voor concrete en haalbare initiatieven. Via Pepperflow wordt u geïnformeerd over de voortgang,