Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.009 Inrichten Basisregistratie Grootschalige Topografie

8.009 Inrichten Basisregistratie Grootschalige Topografie
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 23-03-2013
Einddatum: 30-12-2016

Als bronhouder zijn we zelf verantwoordelijk voor ‘ons’ stukje van de kaart. Tegelijk is het belangrijk om de BGT zo goed mogelijk in te zetten in de werkpraktijk. Onze beheerssoftware en -processen passen we aan op de BGT.

In 2014 zijn we in de regio Zeeland gestart met het aanpassen van bestanden. In 2016 moet de BGT volledig zijn ingericht.Toelichting

G
Kwaliteit

De invoering van de BGT loopt achter op de planning. Het project is Zeeland breed opgepakt in samenwerking met een aantal partijen. Er zijn problemen met de kwaliteit van de opgeleverde bestanden. Oplevering voor 1 januari 2016 was niet haalbaar. De nieuwe planning gaat uit van oplevering in maart 2016. Dit is later dan de wettelijke termijn. Vanuit het samenwerkingsverband BGT zijn hierover afspraken gemaakt met het ministerie van IenM. Het ministerie zal soepel omgaan met de feitelijke aanleveringscriteria.

Er is een project gestart voor de aanpassing van de beheersoftware aan de BGT.

01-02-2016

De invoering van de BGT loopt achter op de planning.  Het project is  Zeeland breed opgepakt in samenwerking met een aantal partijen. Met ingang van 1 januari 2015  zou Schouwen Duiveland aangesloten moeten zijn op de BGT.  Veere zou volgen in april. Dit is niet gebeurd.  Er zijn problemen met de kwaliteit van de opgeleverde bestanden.  Oplevering voor 1 januari 2016 was niet haalbaar. Vanuit het samenwerkingsverband BGT zijn hierover afspraken gemaakt met het ministerie van IenM.  Het ministerie zal soepel omgaan met de feitelijke aanleveringscriteria

Er is een project gestart voor de aanpassing van de  beheersoftware aan de BGT.


01-02-2016

De invoering van de BGT loopt achter op de planning.  Het project is  Zeeland breed opgepakt in samenwerking met een aantal partijen. Met ingang van 1 januari 2015  zou Schouwen Duiveland aangesloten moeten zijn op de BGT.  Veere zou volgen in april. Dit is niet gebeurd.  Er zijn problemen met de kwaliteit van de opgeleverde bestanden.  Oplevering voor 1 januari 2016 was niet haalbaar. Vanuit het samenwerkingsverband BGT zijn hierover afspraken gemaakt met het ministerie van IenM.  Het ministerie zal soepel omgaan met de feitelijke aanleveringscriteria

Er is een project gestart voor de aanpassing van de  beheersoftware aan de BGT.