Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 07-06-2017

De raad heeft in december 2016 een besluit genomen over het verlenen van de vervolgopracht voor fase 2. In fase 2 werken we de verschijningsvorm van de kerk uit (definitief ontwerp), we zetten de programmering en activiteiten op, we maken een (investerings)planning en exploitatieraming en stellen een brochure op. Op grond daarvan kunnen we dan het fondswervingstraject starten onder leiding van het nieuwe bestuur met ondersteuning van Ernst Veen. De rapportage van deze fase presenteren we na een interne toets door het projectteam tijdens een tweede externe bijeenkomst en koppelen we vervolgens naar de raad terug.Toelichting

G
Kwaliteit

Er zijn in 2015 veel zaken veranderd, waardoor onze blik op het proces aangepast moest worden: de uitgestelde overdracht van eigendom van de Grote Kerk van de Rijksdienst naar de Nationale Monumenten Organisatie verhinderde de mogelijkheid tot het maken van onder meer meerjarige huurafspraken, de bezuinigingsopgave van de provincie Zeeland, waardoor zij geen structurele financieel steun kunnen bieden voor een culturele invulling van de kerk en het feit dat de in de plannen voorgestelde verhuizing van vleermuizen een zeer langdurig en onzeker traject gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we 2016 gebruiken als overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZ-programmering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen. Bij het RCE is subsidie aangevraagd tbv dit proces. Daarnaast zijn we in 2015 de samenwerking aangegaan met de University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met internationale bijdragen van studenten en docenten en de voorbereiding voor een herfstexpositie in de Grote Kerk.