Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Er is een plan van aanpak vastgesteld voor een integrale aanpak van de diverse zaken die spelen rondom het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren bij de stad Veere. Onder andere de geluidproblematiek van de cruiseschepen, de mogelijke aanleg van een stroomkabel en een stroomkast etc. (met een overzicht van de kosten en opbrengsten) én de eventuele realisering van een extra aanlegmogelijkheid (t.b.v. de rondvaartboot) in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren komen daarbij aan de orde. Het streven is, dat e.e.a. gereed is voor de start van het seizoen 2017.Toelichting

G
Kwaliteit

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. In de eerste helft van 2016 wordt dit nader uitgewerkt en volgt nadere informatie.