Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 26-09-2013
Einddatum: 30-12-2016

Vanuit de lijnorganisatie moeten de volgende uit Veelzijdig Veere voortvloeiende zaken in de komende jaren worden opgestart (op het moment, dat de betreffende zaken praktisch, technisch én financieel gezien kunnen worden ingepland):

  • opstarten voorbereiden herinrichting Markt en de omgeving van de Grote Kerk.
  • voorbereiding van het bestemmingsplan voor het Oranjeplein.
  • watervervoer op het Veerse Meer als onderdeel van het project Ecoferium Veerse Dam.
  • een plan voor de oplossing van het fietsparkeren in de stad Veere (in overleg met een plaatselijk initiatiefnemer).

Voor zover relevant worden deze zaken inhoudelijk meegenomen in de betreffende programma's en thema's van de begroting.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. De planning is om in november 2016 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Voor zover nodig wordt in het Jaarverslag 2015 gerapporteerd bij de betreffende programma's en thema's.