Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 09-10-2013
Einddatum: 30-12-2018

Op 10 oktober 2013 stelde u het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. In juli 2015 stelden wij de nota van werkpakketten vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie.Toelichting

G
Kwaliteit
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- en financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's gebaseerd op de nota van werkpakketten. Deze werken wij nu samen met de andere gebiedspartners uit.