Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016

Bij nieuwe particuliere grondexploitatie ontwikkelingen sluiten we een grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomst (SOK) af .  Zo brengen we balans aan in de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkelingen en de financiële opbrengst.Toelichting

G
Kwaliteit

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces. In 2015 zijn (onder andere in verband met de vestiging van Nieuwe Economische Dragers) diverse overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september 2015 is een tweede bewonersinformatieavond gehouden. De planuitwerking is nu zo ver, dat de aanvraag Omgevingsvergunning is ingediend. Deze stukken worden op de gebruikelijke manier beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden, waarna besluitvorming zal plaatsvinden.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen is een concept-bestemmingsplan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Koudekerke. Inmiddels ligt het ontwerp-bestemmingsplan tot en met 27 januari 2016 ter inzage.

01-02-2016

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten  is een continue proces. In 2015 zijn (onder andere in verband met de vestiging van Nieuwe Economische Dragers) diverse overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september 2015 is een tweede bewonersinformatieavond gehouden. De planuitwerking is nu zo ver, dat de aanvraag Omgevingsvergunning is ingediend. Deze stukken worden op de gebruikelijke manier beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden , waarna besluitvorming zal plaatsvinden.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen is een concept-bestemmingsplan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Koudekerke. Inmiddels ligt het ontwerp-bestemmingsplan tot en met 27 januari 2016 ter inzage.


29-01-2016

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten  is een continue proces. Als zich nieuwe projecten voordoen worden dergelijke overeenkomsten afgesloten. De vernieuwde Nota Grondbeleid is in voorbereiding.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september 2015 is een tweede bewonersinformatieavond gehouden. De planuitwerking is nu zo ver, dat de aanvraag Omgevingsvergunning is ingediend. Deze stukken worden op de gebruikelijke manier beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden , waarna besluitvorming zal plaatsvinden.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen is een concept-bestemmingsplan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Koudekerke. Inmiddels ligt het ontwerp-bestemmingsplan tot en met 27 januari 2016 ter inzage.